Werkwijze(r)

 

 

Screening

Allereerst vindt een screening plaats, indien u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF).
Na de screening wordt gestart met de inventarisatiefase.

Acceptance en Commitment therapie . ACT

 

Inventarisatie

Inventarisatie van het probleem vindt plaats d.m.v een gesprek. Dit gesprek is gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Voor het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

 

Doelen worden bepaald

Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, bepalen we gezamenlijk de doelen. Dit is belangrijk omdat dan duidelijk is waaraan gewerkt gaat worden en wat ieders inbreng en verantwoordelijkheid is. Er wordt van u een actieve inzet verwacht in het veranderingsproces.

 

Behandeling

Bij de behandeling wordt het lichaam als aangrijpingspunt gebruikt. Daarnaast vinden er gesprekken plaats.

 

Afhankelijk van de bevindingen en de doelstellingen kunnen de volgende items aan bod komen::

Inzicht in het ontstaan van de klachten

Inzicht in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden

Leren ontspannen

Aanleren van een goede ontspannen en vitale houding

Leren om op een ontspannen manier te bewegen

Inzicht in de relatie tussen lichaam, het denken en emoties

Inzicht in de relatie tussen adem, het denken en emoties

Leren op een ontspannen manier te ademen

Opvoeren van de belastbaarheid

Opheffen van de bewegingsangst

Aanleren van communicatieve vaardigheden

Verantwoording nemen voor een gezonde leefstijl

 

Afronding

Evaluatie van de behandelingen.

Afspraken voor de toekomst worden vastgelegd.

Doorverwijzing wordt besproken indien dat aan de orde is.

 

Middelen of interventies die toegepast kunnen worden zijn:

Cognitieve gedragstherapie

Ontspanningstherapie

Ademtherapie

Communicatieve massage

Bewegings- en houdingstherapie (eutonie)

Aandachtsgerichte therapie

Communicatie training

Stressmanagement, timemanagement

Leefregels

Mindfulness

Ondersteuning door middel van communicatie technieken