Informatie voor de verwijzer

 

Hieronder staat een typering van het domein van de psychosomatische fysiotherapie, waarbij wordt ingegaan op de verwijsindicaties.

 

Verwijsindicaties

De psychosomatische fysiotherapeut behandelt geen specifieke psychische aandoeningen op zich. Wel zijn er veel lichamelijke klachten waarbij er een relatie bestaat met psychisch (dis)functioneren. Deze klachten vormen de indicatie voor een behandeling psychosomatische fysiotherapie.

In algemene zin worden vier niveaus van complexiteit onderscheiden, die elk steeds meer diepgaande kennis, vaardigheden en attitude vereisen:1 ongecompliceerd; 2 licht gecompliceerd; 3. Matig gecompliceerd, de doelgroep van W..OLK; 4 zwaar gecompliceerd.

 

3. Matig gecompliceerd: er is sprake van een klacht betreffende het bewegend functioneren. De cliŽnt heeft meerdere ziekteopvattingen en/of ziektegedragingen die zo disfunctioneel en hardnekkig zijn, dat eenvoudige voorlichting deze niet corrigeert. De impact van de gezondheidsklachten begint op meer levensgebieden merkbaar te zijn. Er kan sprake zijn van herstelbelemmernde overtuigingen, levensproblematiek en stress die niet direct door ziekte of aandoening veroorzaakt worden, maar die herstel van de klachten wel negatief beïnvloeden. Men kan daarbij denken aan werk, relationele of financiŽle problemen. De zelfregulatie is onvoldoende. Afhankelijk van de problematiek en in overleg met de cliŽnt worden deze klachten multidisciplinair behandeld.

 

Zie voor het hele document www.kngf-nfp.nl